Small Flat Top Signet Ring
SKU GW044
Rhodolite Garnet Trilogy Oval 2.65cts & Diamond = .30pts Ring
SKU GIR008RG
Citrine Teardrop (7.5cts) & Diamond=.03pts Ring
SKU GIR029
Rainbow Sapphire 2ct Ring
SKU GIR087
T/D Morg 2.7ct & Dia .22pts Ring
SKU GIR101MO
.08+6x.06 Daisy Cluster Ring
SKU GR091
.26 +8x.03
SKU GR325
Signet Ring
SKU GW001
5x(01.02.03) Dome Ring
SKU GW004D
Claddah Ring
SKU GW025
Peridot Oval Trilogy & Diamond=.05pts Ring
SKU GIR028PER
Aquamarine Oval 9x7mm & Diamond=.30pts Ring
SKU GIR039AQ
Peridot 1.26ct & Dia .20ct
SKU GIR077PER
Gr. Ame 5.15ct & Dia .12pt Ring
SKU GIR098GA
Cushion Morganite 4ct & Dia .22pts Ring
SKU GIR100MO
T/D Aqua 2.7ct & Dia .22pts Ring
SKU GIR101AQ
14mm Sm Qtz Briolite Ring
SKU GR067
12mm Mabe Pearl+2x.02 DiaRing
SKU GR072PE
18x13 Onyx & Dia.05 Ring
SKU GR159
18x13 Amazonite Ring
SKU GR229AMA
10x 8 Oval Peridot & 2x.03 Dia Ring
SKU GR263PER